Strategic management and marketing

Garant predmetu: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Nafoussi (Kormancová) Gabriela, Ing., Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor