Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Pracovné právo

Vyučujúci: Knapková Miroslava, Ing., Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojenie základných teoretických poznatkov z pracovného práva a zabezpečenie nevyhnutného minima znalostí o pracovno-právnej problematike pre prax.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta