Úvod do ekonomického systému SAP

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kollár Igor, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Úvod do ekonomického systému SAP - kategorizácia podnikov a vizualizácia ich organizačných štruktúr podľa požiadaviek ekonomického IS (ekIS), ekonomické procesy, ich kategorizácia a vizualizácia. Vysvetliť základné, doplnkové a špecifické funkcionality ekIS, pokrytie procesných oblastí funkcionalitami ekIS. Základné ovládanie a administrácia používateľa, práca s kmeňovými záznamami.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor