Quantitative Methods in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Stachová Mária, Mgr., PhD.
Zimka Rudolf, prof. RNDr., CSc.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor