Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Základy ekonomiky

Vyučujúci: Kollár Ján, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si mikroekonomické a makroekonomické pojmy, pochopiť a zdôvodniť súvislosti ekonomických javov a procesov na mikro a makroekonomickej úrovni a vedieť ich analyzovať. Získané vedomosti vedieť využiť na hodnotenie prebiehajúcich procesov na čiastkových a agregátnych trhoch.  
Iné: Výučba na Filozofickej fakulte UMB  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta