Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Medzinárodné ekonomické vzťahy (v AJ)

Vyučujúci: Považanová Mariana, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta