Intercultural Relations in Business

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Štúdium kultúry na príkladoch krajín anglofónnej jazykovej oblasti, Slovenska a iných vybraných kultúr. Vplyv kultúry a globalizácie na hospodársku prax, základy interkultúrnej komunikácie a prístupy k riešeniu interkultúrnych rozdielov v podnikovej praxi. Porovnanie iných kultúrnych spoločenstiev so svojou národnou kultúrnou identitou. Témy: postavenie angličtiny v 21. storočí, typológia kultúr, kultúrne hodnoty, kultúrna identita, manažment diverzity v pracovnom prostredí, podniková kultúra, manažérske štýly v jednotlivých kultúrach a multikultúrna spoločnosť. Riešenie problémov pomocou modelových situácií (videá s prípadovými štúdiami).  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre inžinierske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:27)
Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre bakalárske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra