Personálna a obchodná korešpondencia

Garant predmetu:
Vyučujúci: Hvolková Lenka, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor