Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Ekonomika vzdelávania

Vyučujúci: Hronec Martin, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    
Iné: Výučba na Pedagogickej fakulte UMB  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta