Obchodovanie a investovanie

Garant predmetu: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Vyučujúci: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent vďaka predmetu získa najmä rozsiahle vedomosti o možnostiach individuálnej správy úspor. Bude schopný posúdiť kvalitu dostupných finančných produktov na trhu a dokonca sám vytvoriť vhodnú individuálnu alternatívu. Prostredníctvom predmetu sa naučí metódy ako samostatne vytvárať a testovať obchodné a investičné stratégie, a rovnako metódy ako posúdiť a ohodnotiť ich kvalitu. Cez vlastnú obchodnú platformu, prostredníctvom ktorej získa prístup na svetové finančné trhy, sa naučí samostatne obchodovať, teda zadávať a vykonávať pokyny na kúpu a predaj finančných inštrumentov. Na záver predmetu získa vedomosti aj o legislatíve a daňových aspektoch, ktoré sa riešenej problematiky nevyhnutne dotýkajú.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor