Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Úvod do európskej integrácie

Vyučujúci: Lacová Žaneta, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta