Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Diskusie o ekonomických prístupoch

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kuráková Ivana, Ing., PhD.
Vallušová Anna, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získať hlbšie vedomosti o vybraných ekonomických teóriách (mainstreamových a alternatívnych) a diskutovať o tom, ako pristupujú k aktuálnym problémom nerovnosti, chudoby a globálnym problémom životného prostredia, deľbe práce v domácnostiach, iracionálnemu správaniu ekonomických subjektov, asymetrickým informáciám atď.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta