Rozvoj vidieka

Vyučujúci: Flaška Filip, Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor