Manažérske zručnosti pracovníkov vo verejnom sektore

Vyučujúci: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor