Systémy merania a hodnotenia výkonnosti podniku

Garant predmetu:
Vyučujúci: Pomffyová Mária, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor