Marketing území 2

Garant predmetu: Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci: Borsekova Kamila, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Rozšíriť a prehĺbiť poznatky študentov o metódach a nástrojoch marketingu územia v procese tvorby a realizácie rôznych typov marketingových rozvojových stratégií územia v rovine teoretickej a praktickej pri riešení prípadových štúdií.  
Iné: Niektoré súbory sú zaheslované, záujemcovia obdržia heslo mailom.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor