Úvod > Departments > Department of Tourism >

Kontroling podnikov cestovného ruchu

Vyučujúci: Lazurová Izabela, Ing.
Šebová Ľubica, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky z kontrolingu v podmienkach podnikov cestovného ruchu a získať primerané zručnosti v riadení ekonomických vnútropodnikových procesov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor