Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Kontroling podnikov cestovného ruchu

Vyučujúci: Lazurová Izabela, Ing.
Šebová Ľubica, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky z kontrolingu v podmienkach podnikov cestovného ruchu a získať primerané zručnosti v riadení ekonomických vnútropodnikových procesov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor