Plánovanie a manažment projektov

Garant predmetu: Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Získať poznatky a osvojiť si metódy a postupy prípravy projektov (vrátane sprievodných analýz a správ), manažmentu projektov v etape ich realizácie a hodnotenia projektov počas realizácie a po jej ukončení.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor