Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Sociológia

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kika Marián, PhDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky všeobecnej a aplikovanej sociológie, hlavne z oblasti práce, prostredia podniku a manažmentu. Zvýšiť pripravenosť študentov na praktické využívanie sociologických poznatkov a metód v pozícii moderného manažéra.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta