Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Informačné systémy v cestovnom ruchu 1

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gajdošík Tomáš, doc. Ing., PhD.
Timko Martin, Ing.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky o špecializovaných aplikáciách informačných systémov v cestovnom ruchu a získať primerané zručnosti pri ich používaní.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor