Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Podnikovohospodárska náuka

Garant predmetu: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Rozšíriť základné poznatky o podnikaní s akcentom na malé a stredné podnikanie v SR, krajinách V4 a EÚ, o ekonomickom a sociálnom význame podnikania pre rozvoj regiónov a euroregiónov, o ekonomickej stránke podnikania.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor