Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Manažment cieľového miesta

Vyučujúci: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Šebová Ľubica, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Prehĺbiť a rozšíriť poznatky študentov o manažmente cieľových miest v cestovnom ruchu a získať primerané znalosti z manažérskej práce v cieľových miestach.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor