Úvod > Departments > Department of Tourism >

Práca s verejnosťou v cestovnom ruchu

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Osvojenie si poznatkov o práci s vnútornou a vonkajšou verejnosťou v cieľovom mieste a získať zručnosti pri tvorbe koncepcie práce s verejnosťou.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor