Teória a manažment služieb

Garant predmetu: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky z teórie služieb a ich manažmentu a získať schopnosť ich aplikácie pri riešení témy dizertačnej práce.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor