Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Základy cestovného ruchu

Vyučujúci: Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Marciš Matúš, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si základné poznatky o cestovnom ruchu ako systéme a jeho okolí.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor