Úvod > Departments > Department of Tourism >

Manažment 1 - CR

Vyučujúci: Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Šuplata Marián, doc., PhDr., PhD
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si základné funkcie manažmentu a získať zručnosti pri ich aplikácii v podnikoch cestovného ruchu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor