Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Marketing - CR

Vyučujúci: Marčeková Radka, Ing. PhD.,
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si podstatu marketingu a obsah marketingovej koncepcie a získať základné zručnosti pri aplikácii v podnikoch cestovného ruchu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor