Úvod > Departments > Department of Tourism >

Manažérska komunikácia v cestovnom ruchu

Vyučujúci: Šimočková Ivana, Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky z organizácie práce a komunikácie v práci manažéra cestovného ruchu a získať zručnosti pri vedení pracovných porád, obchodných rokovaní a tlačových konferencii a verejnom vystúpení.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor