Úvod > Departments > Department of Tourism >

Projektový manažment v cestovnom ruchu

Vyučujúci: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Kvasnová Diana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si princípy a metodiku tvorby projektov v cestovnom ruchu a získať primerané zručnosti pri tvorbe projektov cestovného ruchu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor