Priemyselný marketing

Garant predmetu: Poliačiková Eva, Ing., PhD.
Vyučujúci: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Poliačiková Eva, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Získať vedomosti o špecifikách uplatňovania marketingových nástrojov a marketingových aktivít inštitúcií, v ktorých sú subjektami výmeny podniky navzájom.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor