Finančná analýza a finančné plánovanie

Garant predmetu: Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Zvládnuť metodológiu finančnej analýzy podniku, vedieť využiť výsledky finančnej analýzy vo finančnom plánovaní podniku. Získať poznatky o štruktúre, obsahu a postupe finančného plánovania podniku. Vedieť aplikovať metódy používané pri zostavovaní finančného plánu podniku.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor