Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Makroekonómia 1.

Vyučujúci: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Kuráková Ivana, Ing., PhD.
Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Marasová Jana, doc. Ing.,PhD.
Vallušová Anna, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Vysvetliť základné makroekonomické pojmy, zdôvodniť súvislosti ekonomických javov a procesov na národohospodárskej úrovni. Poskytnúť študentom teoretický a metodologický základ pre nadväzujúce ekonomické disciplíny.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta