Medzinárodný manažment a podnikanie

Garant predmetu: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Theodoulides Lena, Ing., MBA., PhD.
 
Cieľ predmetu: Naučiť študentov podstate podnikania v medzinárodných podmienkach, osvojiť si odlišnosti, výhody a riziká jednotlivých druhov transakcií vo vybraných formách podnikania v medzinárodnom rozmere. Získať poznatky o kritériách rozhodovania pre podnikanie v medzinárodnom rozmere.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor