Informatika v malých a stredných podnikoch 2

Garant predmetu:
Vyučujúci: Rigová Zuzana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Prehĺbiť poznatky študentov z oblasti optimalizácie procesov v malých a stredných podnikoch a porovnávania ich efektívnosti. Rozširiť praktické zručnosti študentov vo využívaní tabuľkového procesora na modelovanie, analýzu a optimalizáciu podnikových procesov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor