Neziskový marketing

Garant predmetu: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie teoretických a praktických vedomostí o marketingu v NO, jeho úlohách, podstate, význame a špecifikách. Výučba je zameraná na aplikáciu marketingových princípov a nástrojov v prostredí NO, pričom hlavný dôraz sa kladie na interaktívnosť prístupu všetkých zúčastnených.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor