Marketingové stratégie

Garant predmetu: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Prehĺbiť poznatky študentov v oblasti aplikácie marketingových metód a strategického marketingového riadenia podniku. Naučiť kriticky zhodnotiť strategické trhové príležitosti vo vzťahu k tvorbe trhovej ponuky. Osvojiť si zásady tvorby a implementácie marketingových stratégií podniku.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor