Kvantitatívne metódy vo výskume

Garant predmetu: Zimka Rudolf, prof. RNDr., CSc.
Vyučujúci: Zimka Rudolf, prof. RNDr., CSc.
 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s kvantitatívnymi matematicko-štatistickými metódami, ktoré umožňujú modelovať a analyzovať ekonomické procesy v oblasti výskumu aj praxe a na základe získaných poznatkov prijímať operatívne aj dlhodobé rozhodnutia a predpovedať vývoj skúmaného procesu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor