Marketingová komunikácia

Garant predmetu: Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Prehĺbiť vedomosti o jednotlivých formách integrovanej marketingovej komunikácie firmy. Naučiť študentov pripraviť kampaň marketingovej komunikácie, zrealizovať ju a vyhodnotiť jej účinnosť a efektívnosť.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor