Projektový manažment 2.

Garant predmetu:  
Vyučujúci: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Prehĺbiť poznatky z Projektového manažmentu I. Pochopiť podstatu a obsah procesne orientovaných manažérskych systémov. Zvládnuť proces plánovania, prípravy, organizácie, realizácie a kontroly projektov. Vedieť využiť softvérové nástroje na podporu projektového manažmentu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor