Marketing

Garant predmetu:
Vyučujúci: Smutný Filip, Ing. PhD.
Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si základné pojmy a druhy marketingu. Pochopiť podstatu a obsah nástrojov marketingového mixu v podniku. Zvládnuť základné marketingové aktivity v podniku. Získať zručnosti pre aplikáciu marketingu v podniku.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor