Marketing

Garant predmetu: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Bartková Lucia, Ing. PhD.
Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Musová Zdenka prof. Ing., PhD.
Poliačiková Eva, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si základné pojmy a druhy marketingu. Pochopiť podstatu a obsah nástrojov marketingového mixu v podniku. Zvládnuť základné marketingové aktivity v podniku. Získať zručnosti pre aplikáciu marketingu v podniku.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor