Marketingový manažment podniku

Garant predmetu: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si exaktné prístupy k vybraným problémom marketingového riadenia podniku, naučiť sa požívať pri spracovaní dizertačnej práce vybrané metódy uplatňované v oblasti marketingových aktivít firmy. Naučiť exaktné prístupy k riadeniu marketingových aktivít podniku.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor