Marketing služieb

Garant predmetu: Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci: Poliačiková Eva, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Prehĺbiť poznatky študentov v oblasti osobitostí marketingu služieb a naučiť ich aplikovať marketingové nástroje a marketingové aktivity vo sfére služieb diferencovanie podľa jednotlivých odvetví služieb a druhov služieb.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor