Manažment vzťahov so zákazníkom

Garant predmetu: Musová Zdenka prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Minárová Martina, doc. Ing., PhD.
Musová Zdenka prof. Ing., PhD.
Poliačiková Eva, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom prehľad o formách a špecifikách spolupráce so zákzaníkom. Naučiť študentov analyzovať potreby zákazníka a riadiť komplexne vzťahy so zákazníkom na základe kvalitných informácií.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor