Metodológia a etika vedeckej práce 2.

Garant predmetu: Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si metodologické postupy skúmania sociálnych javov a získať primerané zručnosti z ich aplikácie v dizertačnej práci.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor