Seminár k bakalárskej práci

Garant predmetu: Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci: Hvolková Lenka, Ing., PhD.
Klementová Vladimíra, Ing., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Poliačiková Eva, Ing., PhD.
Závadská Zuzana, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si metodiku spracovania bakalárskej záverečnej práce. Získať poznatky pre vypracovanie hypotéz riešenia, formulovanie cieľov a zostavovanie osnovy bakalárskej záverečnej práce. Spracovanie bakalárskej záverečnej práce.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor