Teória služieb

Garant predmetu: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Vyučujúci: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Predmet sa zameriava na určenie postavenia služieb v ekonomickom systéme spoločnosti. Poslucháčom objasňuje podstatu služieb, klasifikáciu a špecifiká služieb. Odkrýva vývojové tendencie v oblasti služieb a buduje základy pre ďalšie štúdium služieb vo vyšších ročníkoch.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor