Diplomový seminár (EMMSP, MMP)

Garant predmetu: Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Poliačiková Eva, Ing., PhD.
Sopková Eva, Ing., PhD.
Vinczeová Miroslava, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si metodiku tvorby diplomovej práce. Nadobudnúť zručnosti pri vypracovaní hypotéz riešenia, formulovaní cieľa diplomovej práce, zostavovaní osnovy a napĺňaní jej obsahu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor