Manažment rizika

Vyučujúci: Veselovská Lenka, doc. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojenie si poznatkov o krízovom vývoji v podniku a získanie zručností pri hodnotení rizikovosti podniku a rizika podnikateľských projektov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor