Manažment ľudských zdrojov 1.

Garant predmetu: Vetráková Milota, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Ďurian Jozef Ing., PhD.
Smerek Lukáš, Mgr. Ing., PhD.
Šramková Marianna, PhDr. Mgr. PhD., MBA
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si vedomosti o personálnej práci v podnikoch a inštitúciách, vedieť aplikovať získané poznatky vo všetkých personálnych činnostiach, oboznámiť sa s personálnym informačným systémom a strategickým riadením ľudských zdrojov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor